โรงพยาบาลศัลยกรรมจมูกเฉพาะทาง

แนะนำแพทย์

คุณหมออันแทฮวัง

-แพทย์เฉพาะทาง หู,คอ,จมูก , แพทย์ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ศัลยกรรมจมูก
-จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮันยาง
-บัณฑิตวิทยาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮันยาง,วิชาเอกด้านจมูก
-การอบรมหลักสูตรศัลยแพทย์ด้านจมูก
-การอบรมหลักสูตรศัลยแพทย์ด้านจมูก ณ มหาวิทยาลัย รัฐอิลลินอยส์ ประเทศอเมริกา 
-The Jikei University School of Medicine University Hospital การอบรมการผ่าตัด, โรคไซนัสอักเสบ, เครื่องมือตรวจภายใน
-อาจารย์สอนนอกสถานที่ แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮันยาง
-อาจารย์สอนนอกสถานที่ Samsung Medical Center hospital
-ผู้อำนวยการแผนก โสตศอนาสิกวิทยา
-ผู้อำนวยการด้านวิชาการสมาคม โสตศอนาสิกวิทยา
-ประธาน รพ. Beijing Aima
-ประธาน รพ. Gwangjo Aima
-ประธานเครือข่าย รพ. Fresh
-ศาสตราจารย์พิเศษสมาคมศัลยกรรมพลาสติกแห่งประเทศจีนในปี 2560
-แพทย์ศาสตร์ศัลยกรรมเกาหลี ด้านจมูกเฉพาะ
-นายกสมาคมการแพทย์แห่งเอเชียแห่งแรก
-เครื่องผ่าตัดจมูกที่ได้รับสิทธิบัตร (เลขสิทธิบัตร 0335302)
-เลขสิทธิบัตร การผ่าตัดศัลยกรรมจมูก ( 420020103968)

รูปก่อนและหลังศัลยกรรม

รูปโรงพยาบาล

  • Aey Surgery ศัลยกรรมเกาหลี
  • Aey Surgery ศัลยกรรมเกาหลี

LINE ID: @AEYSURGERY 
TELEPHONE | 0952826615