top of page
ID Hosp Logo.png
1539074102615.jpg
image094-300x199.png
2017060201000243300013651.jpg

            ID Hospital เป็นสถานเสริมความงามแห่งแรกในเอเชียที่มีความโดดเด่นทางด้านการศัลยกรรมใบหน้า แบบครบวงจร อาทิเช่น การผ่าตัดปรับโครงหน้า การเหลากราม ลดโหนก และ การทำวีไลน์ (V-Line)  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัด แต่งรูปทรงของขากรรไกร

            นำโดย ดร.ปาร์ค ซังฮุน ผู้บุกเบิกการเปลี่ยนรูปหน้าโดยเน้นการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดกระดูกขากรรไกร ซึ่งขั้นตอนนี้ได้มีการศึกษาและดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 5 ปี จนกระทั่งได้รับผลสำเร็จและเป็นที่ยอมรับให้เป็นแนวหน้า 

ในด้านความปลอดภัย 
 

 - ทีมวิสัญญีแพทย์ของโรงพยาบาลคอยช่วยเหลือผู้เข้ารับบริการ  

 - มีการใช้ระบบ CT Scan (คือ การตรวจเอ็กซ์เรย์ด้วยคอมพิวเตอร์)
   แบบครบวงจร มีความแม่นยำเพื่อให้ผู้เข้ารับบริการผ่านการสแกนตรวจเช็ค     

   ความพร้อมของร่างกาย ก่อนรับการผ่าตัด 

 - มีการติดตามผลหลังการผ่าตัดอย่างใกล้ชิด และนอกจากนี้ทางโรงพยาบาล

   ยังมีพยาบาลผู้ประสบการณ์สูงคอยดูแลคนไข้อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง

   ภายในห้องผ่าตัดและห้องพักฟื้นของคนไข้ที่ปราศจากเชื้อโรค เพื่อให้ผู้ป่วยฟื้นตัวโดยเร็ว

img-doctor-1-1.png

ปาร์คซังฮุน

img-doctor-2-1.png

ฮยอนวอนซอก 

img-doctor-2.png

ลีจีฮยอก 

img-doctor-4.png

แนะนำทีมแพทย์ประจำโรงพยาบาล

 • จบการศึกษาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยโซล

 • ศาสตราจารย์คณะแพทย์ศาสตร์สอนที่มหาวิทยาลัยอุลซาน รพ.โซลอุลซาน

 • ผู้อำนวยการศูนย์กระโหลกศีรษะและโครงหน้าผิดรูป รพ.โซลอาซัน

 • ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมพลาสติกมหาวิทยาลัยโซล

 • อาจารย์แลกเปลี่ยนด้านศัลยกรรมพลาสติกที่มหาวิทยาลัยนิวยอรค์ สหรัฐอเมริกา

 • อาจารย์แลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยดัลลาส รัฐยูท่าห์ สหรัฐอเมริกา

 • สมาชิกสามัญสมาคมทางวิชาการศัลยกรรมพลาสติกแห่งประเทศเกาหลี

 • จบการศึกษาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยโซล

 • ศาสตราจารย์คณะแพทย์ศาสตร์สอนที่มหาวิทยาลัยซองคยูนควัน รพ.ซัมซองโซล

 • ศาสตราจารย์ประจำรพ.คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยซองคยูนควัน

 • อาจารย์แลกเปลี่ยนด้านศัลยกรรมพลาสติก มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

 • สมาชิกสามัญสมาคมทางวิชาการศัลยกรรมพลาสติกแห่งประเทศเกาหลี

 • จบการศึกษาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยโซล

 • แพทย์ประจำ การอบรมศัลยกรรมพลาสติก รพ.ซัมซองโซล

 • ศาสตราจารย์สอนคณะแพทย์สาสตร์ มหาวิทยาลัยหญิงอีฮวา

 • หัวหน้าแผนกศัลยกรรมพลาสติก รพ.ทงแดมุน สังกัดมหาวิทยาลัยหญิงฮีฮวา

 • สมาชิกสามัญสมาคมทางวิชาการศัลยกรรมพลาสติกแห่งประเทศเกาหลี

 • สมาชิกสามัญสมาคมทางวิชาการศัลยกรรมพลาสติกเพื่อความงามแห่งประเทศเกาหลี

 • สมาชิกสามัญสมาคมทางวิชาการศัลยกรรมพลาสติกกระโหลกศีรษะและโครงหน้าแห่งประเทศเกาหลี

 • จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคยองฮี

 • แพทย์ประจำ ศูนย์พยาบาลคยองฮี

 • ศาสตราจารย์ประจำคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยคยองฮี

 • สมาชิกสามัญสมาคมทางวิชาการศัลยกรรมพลาสติกแห่งประเทศเกาหลี

 • สมาชิกสามัญสมาคมทางวิชาการศัลยกรรมพลาสติกเพื่อความงามแห่งประเทศเกาหลี

 • สมาชิกสามัญสมาคมทางวิชาการศัลยกรรมพลาสติกกระโหลกศีรษะและโครงหน้าแห่งประเทศเกาหลี

จองซึงวอน

01.jpg
02.jpg

Before & After

ba-gem-80d.jpg

ศัลยกรรมขากรรไกร / ผ่าตัดลดกราม วีไลน์

1.jpg
2.jpg
3.jpg

ผ่าตัดกรามวีไลน์ / ศัลยกรรมเปิดหัวตา และหางตาล่าง / ฉีดไขมันหน้า

1.jpg
2.jpg
10390_00.jpg
10390_45.jpg
1-2.jpg
1-2-3.jpg

ศัลยกรรมตา

ตา 1.jpg
ตา 3.jpg
ตา 4.jpg
ตา 2.jpg

ศัลยกรรมจมูก

จมูก 1.jpg
จมูก 3.jpg
จมูก 2.jpg

ศัลยกรรมชะลอวัย

ชะลอวัย 1.jpg
ชะลอวัย 2.jpg
ชะลอวัย 3.jpg

วิธีเดินทางสู่ โรงพยาบาลไอดี

ที่อยู่ : โรงพยาบาลไอดี 142 โทซันแดโร, คังนัมกู, โซล

hospital-map-4.jpg
ID Hosp Logo.png
bottom of page